Bestellen bij de speciaalzaak, net zo makkelijk!

Algemene Consumenten Voorwaarden

Deze AV zijn van toepassing tussen Aanhuisgebracht.nl en de consument.

Inhoudsopgave

Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Ontbinding van de Overeenkomst en annulering van de Bestelling
Artikel 7 - Betaling
Artikel 8 - Klachtenregeling
Artikel 9 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Artikel 10 - Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Artikel 11 - Nieuwsbrief
Artikel 12 - Inzicht en correctie van opgeslagen persoonsgegevens


1. Definities

Aanbod: het product- en dienstenaanbod van de bezorg-winkels welke door de Consument via aanhuisgebracht.nl bij de bezorgwinkels kan worden besteld.

Bestelling: een bestelling van de consument geplaatst bij de bezorg-winkels, geselecteerd door de Consument.

Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Overeenkomst: een overeenkomst tussen de consument en de bezorg-winkels met betrekking tot een bestelling en de bezorging of het afhalen van de bestelling.

Platform: de website(s), apps, tools en andere apparaten van aanhuisgebracht.nl en aan haar gelieerde bedrijven en zakelijke partners waarop de Service beschikbaar wordt gemaakt.

Bezorgwinkel: speciaalzaken waar je jou dagelijkse boodschappen kun bestellen zoals, de Bakker, Slager, Groenteboer, Patisserie, Vishandel, Kaasboer, Reformwinkel, Slijterij, Delicatessen, Bloemist, kruidenierswaren en aanverwante artikelen bereidt en verkoopt en voor de totstandkoming en betaling van overeenkomsten het aanhuisgebracht.nl platform gebruikt.

Bezorg-winkel informatie: de informatie van de bezorg-winkel m.b.t. onder andere, bedrijfs- en contactgegevens, algemene informatie, productaanbod, prijzen voor ieder afzonderlijk product (inclusief BTW), bedrijfslogo, grafisch materiaal, bezorggebied (inclusief postcodes), bezorgkosten en minimale bestelbedragen.

Service: de commerciële diensten en/of werkzaamheden die door aanhuisgebracht.nl worden aangeboden aan de consument, onder meer bestaande uit het publiceren van het aanbod, het faciliteren van het tot stand komen van overeenkomsten en het doorsturen van bestellingen naar de betreffende bezorg-winkel.


2. Identiteit van de ondernemer

Aanhuisgebracht.nl VOF
Kraailookstraat 6, 1441 PJ, Purmerend;
Telefoonnummer: 0299-777 615
E-mailadres: info@aanhuisgebracht.nl
KvK-nummer: NL855625041B01
Btw-identificatienummer: 64244754


3. Toepasselijkheid

Deze Algemene Consumenten Voorwaarden zijn van toepassing op de Service. Aanhuisgebracht.nl is niet verantwoordelijk voor het aanbod. Op het aanbod zijn, indien van toepassing, de algemene voorwaarden van de bezorg-winkel van toepassing.

De consument gaat door middel van het plaatsen van een bestelling direct een overeenkomst met de bezorg-winkel aan voor de levering van het door de consument geselecteerde aanbod.


4. Het Aanbod

Aanhuisgebracht.nl publiceert het aanbod namens de bezorg-winkels op de website, overeenkomstig de door de bezorg winkels aangeleverde winkelinformatie. Aanhuisgebracht.nl aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van het aanbod en van de Bezorg-winkelinformatie op de website.

Aanhuisgebracht.nl geeft alle winkelinformatie zodanig weer, dat voor de consument duidelijk is wat zijn rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Aanhuisgebracht.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de bereikbaarheid van het aanhuisgebracht platform.

5. De Overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument de bestelling definitief maakt door het klikken op de knop “Plaats bestelling” tijdens het proces van het plaatsen van een bestelling via aanhuisgebracht.nl

De overeenkomst kan slechts door de bezorg-winkels worden uitgevoerd indien de consument juiste en volledige contactinformatie invult bij de afronding van de bestelling. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan aanhuisgebracht.nl en de bezorg-winkel te melden.

In verband met informatie over de status van zijn bestelling, dient de consument na het plaatsen van de bestelling telefonisch en per e-mail bereikbaar te zijn voor zowel de bezorg-winkel als aanhuisgebracht.nl via de door hem aangereikte contactgegevens.

Indien de consument kiest voor bezorging van de bestelling, dan dient hij aanwezig te zijn op het door de consument aangegeven bezorgadres om de bestelling in ontvangst te kunnen nemen.

Indien de consument kiest voor het afhalen van de bestelling, dan dient hij op de gekozen tijd aanwezig te zijn op de afhaallocatie van de bezorgwinkel, die in de bevestigingsmail of op de website van aanhuisgebracht wordt weergegeven om de bestelling in ontvangst te kunnen nemen.

Aanhuisgebracht.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

6. Ontbinding van de Overeenkomst en annulering van de Bestelling

In verband met de bederfelijkheid van het aanbod geldt dat de consument geen recht heeft om de overeenkomst te ontbinden. Bestellingen kunnen niet door de consument bij aanhuisgebracht.nl worden geannuleerd. Annulering van de bestelling door de consument bij de bezorgwinkels is slechts mogelijk indien de betreffende bezorg-winkel expliciet aangeeft dat annulering van de bestelling mogelijk is.

Aanhuisgebracht.nl wijst de consument erop dat de bezorg-winkel het recht heeft de bestelling te annuleren indien er bijvoorbeeld sprake is van overmacht, indien het aanbod niet meer beschikbaar is of indien de consument een incorrect of onbereikbaar telefoonnummer of bezorgadres heeft opgegeven.

Indien de consument een valse bestelling plaatst (bijvoorbeeld door niet te betalen of door niet aanwezig te zijn op de bezorglocatie of afhaallocatie om de bestelling in ontvangst te kunnen nemen) of anderszins zijn plichten die voortvloeien uit de overeenkomst niet nakomt, dan kan aanhuisgebracht.nl besluiten om toekomstige bestellingen van de betreffende consument te weigeren.

Aanhuisgebracht.nl heeft het recht om namens de bezorg-winkels bestellingen te weigeren en overeenkomsten te annuleren, indien er gerede twijfel bestaat over de juistheid of authenticiteit van de bestelling. Indien aanhuisgebracht.nl een bestelling annuleert die al betaald is, dan zal aanhuisgebracht.nl dat bedrag overboeken op dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden. Indien de consument aantoonbaar valse of frauduleuze bestellingen plaatst, dan kan aanhuisgebracht.nl hiervan aangifte doen bij de politie.

7. Betaling

Op het moment dat de overeenkomst tot stand is gekomen overeenkomstig in het artikel 5 van deze algemene voorwaarden consumenten bepaalde, ontstaat er een betalingsverplichting van de consument jegens de bezorg-winkel. Door de consument kan aan deze betalingsverplichting worden voldaan door te betalen met een online betaalmiddel via het Platform aanhuisgebracht.nl.

Behoudens het bepaalde in artikel 6, vierde lid van deze algemene voorwaarden consumenten, is het (gedeeltelijk) terugboeken van een online betaling alleen mogelijk indien de bestelling niet (geheel) geleverd kan worden. De terugboeking vindt altijd plaats op dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden.

De bezorgwinkel heeft aanhuisgebracht.nl geautoriseerd om namens de bezorg-winkel de online betaling van de consument in ontvangst te nemen.

8. Klachtenregeling

Klachten van de consument over het aanbod, de bestelling of de uitvoering van de overeenkomst, dienen bij de bezorg-winkel te worden neergelegd via de in artikel 2 van deze algemene voorwaarden consumenten onder correspondentieadres vermelde contactgegevens. Aanhuisgebracht.nl kan bij de klachtbehandeling slechts een bemiddelende rol vervullen.

Als de consument een klacht heeft over de service, dan dient de klacht via het contactformulier, per e-mail of schriftelijk via de post te worden gecommuniceerd aan de klantenservice van aanhuisgebracht.nl op het in artikel 2 van deze algemene voorwaarden consumenten aangegeven contactadres.

Nadat de klacht door aanhuisgebracht.nl is ontvangen zal zij zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen een week, reageren met een ontvangstbevestiging. Aanhuisgebracht.nl streeft ernaar de klacht zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 weken te behandelen.

Klachten zoals omschreven in de leden 1 en 2 van dit artikel, moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de bezorg-winkel of aanhuisgebracht.nl.

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op overeenkomsten tussen aanhuisgebracht.nl en de consument waarop deze algemene voorwaarden consumenten betrekking hebben, is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen aanhuisgebracht.nl en de consument over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot de service, kunnen zowel door aanhuisgebracht.nl als de consument uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

10. Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Aanhuisgebracht.nl heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij:

Achmea Schadeverzekeringen N.V.
Laan van Malkenschoten 20
7333 NP
Apeldoorn

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft als verzekeringsgebied de gehele wereld, met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika en Canada.

11. Nieuwsbrief

Bij het afronden van de bestelling kan de consument kiezen voor het ontvangen van de nieuwsbrief. De consument kan zich afmelden voor deze nieuwsbrief via www.aanhuisgebracht/nieuwsbrief of door contact op te nemen met de klantenservice via de in artikel 2 van deze algemene consumenten voorwaarden onder “Correspondentieadres” vermelde contactgegevens.

12. Inzicht en correctie van opgeslagen persoonsgegevens

Aanhuisgebracht.nl slaat persoonlijke gegevens op van de consument. Op de opslag van persoonsgegevens is het Privacy Statement van toepassing.